Εκτύπωση

Αθήνα 26/02/2011

Αρ. πρωτ:..

ΠΟΛ. 1040

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη :.....κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Aναπροσαρμόζουμε τις τιμές των αποφάσεών μας με αριθ. πρωτ. 1122435/30.12.2005 και 1020564/27.02.2007, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων όσον αφορά τις εντός σχεδίου περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού , Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής (πρώην: Δήμου Ψυχικού, Νομού Αττικής), ως εξής :

1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.)
Ανάλογα με την Τ.Ζ. και το Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6 - 7 και 8 - 9

2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.)
Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο.: 1,00

3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)
ΧXΧIV: 0,60

4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ)
Ανάλογα με το Σ.Ε. και το Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες 10 - 11

5. ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α Ζώνη:

Γραμμικές

ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦ. (από Χάουλαντ μέχρι Κων/πόλεως) αριστερά

ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (από Θεοτόκη μέχρι Αχ. Παράσχου) αριστερά

ΔΡΥΑΔΩΝ (από Αχ. Παράσχου μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) αριστερά

ΚΟΡΥΤΣΑΣ (από Μπιζανίου μέχρι Διαδόχου Παύλου) αριστερά

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (από Στεφ. Δέλτα μέχρι Μπιζανίου) αριστερά

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Κορυτσάς) αριστερά

10.000 -

Β Ζώνη:

ΔΑΦΝΗΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΚΑΣ - Θ. ΔΟΛΑΣΙΚ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ - ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦ. - ΧΑΟΥΛΑΝΤ - ΚΟΚΚΩΝΗ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ - ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΥΑΚΙΝΘΩΝ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΙΛΙΣΣΟΥ - ΧΛΟΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ

8.000 -

Γ Ζώνη:

Γραμμική

ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦ. (από Κηφισίας μέχρι Χάουλαντ) αριστερά

6.000 -

Δ Ζώνη:

ΣΤΕΦ. ΔΕΛΤΑ - ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ) - ΜΟΥΣΩΝ - ΔΑΦΝΗΣ - ΧΛΟΗΣ - ΙΛΙΣΣΟΥ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΥΑΚΙΝΘΩΝ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΟΚΚΩΝΗ - ΧΑΟΥΛΑΝΤ - ΣΤΕΦ. ΔΕΛΤΑ

6.000 -

Ε Ζώνη:

Γραμμική

ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ) (από Κύπρου μέχρι Στεφ. Δέλτα) αριστερά

4.500 -

ΣΤ Ζώνη:

ΜΟΥΣΩΝ - ΜΠΛΕΣΣΑ - ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΡΟΥΠΕΛ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΜΟΥΣΩΝ

5.500 -

Ζ Ζώνη:

Γραμμικές

ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ) (από Μουσών μέχρι Βίκτωρος Ουγκώ) αριστερά

ΜΟΥΣΩΝ (από Κηφισίας μέχρι Μπλέσσα) δεξιά

4.500 -


6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

Άρθρο 2

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις περιοχές του άρθρου 1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/09.06.1994/Πολ. 1149 (ΦΕΚ 549/Β'/1994) απόφασής μας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3

Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 1020562/27.02.2007/Πολ. 1033 (ΦΕΚ 268/Β'/2007) απόφασή μας.

Άρθρο 4


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 7692