Εκτύπωση

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2004

ΠΟΛ . 1027

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), των άρθρων 5, 9, 24, 25 και 38 του Ν. 2523/1997 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ.) και Ν. 1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί).

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στα πλαίσια των προσπαθειών του για την ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης του πολίτη, για την πλήρη και ασφαλή ενημέρωση των φοροτεχνικών υπαλλήλων και των φορολογουμένων, με αφορμή τις αλλαγές που επήλθαν μέχρι και τον Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004), κοινοποιεί τη διοικητική κωδικοποίηση των διατάξεων:

α) του Π.Δ. 186/1992  «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»

β) των άρθρων 5 , 9 , 24 , 25 και 38 του Ν. 2523/1997 «Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» που αφορούν πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και

γ) του Ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις»

Δείτε την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5825