Εκτύπωση

Αθήνα 03/01/2005
Αρ. Πρωτ.: 1000632/777/Α0013
ΠΟΛ. 1002

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 562/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
 

Σας κοινοποιούμε την 562/04 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
 


Με τη γνωμοδότηση αυτή έγιναν δεκτά τα εξής:

α) Η από το δωρεοδόχο αποδοχή της πρότασης του δωρητή προς κατάρτιση δωρεάς επικαρπίας αιτία θανάτου είναι επιτρεπτή και μετά το θάνατο του δωρητή, ανεξάρτητα δε από το επιτρεπτό ή μη αυτής, η φορολογική αρχή δεν δικαιούται να απόσχει από την επιβολή του αναλογούντος φόρου με την οίκοθεν επίκληση της ακυρότητας της καταρτισθείσης δικαιοπραξίας.
β) Η τυχόν μετά το θάνατο του δωρητή αποδοχή της πρότασης δωρεάς από το δωρεοδόχο, ανεξάρτητα από το επιτρεπτό ή μη αυτής, δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις του ψιλού κυρίου, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία είχε ζητηθεί η άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας, η σχετική φορολογική υποχρέωση έχει επέλθει ήδη από την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 7506