Εκτύπωση

Αθήνα 13/09/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2177

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην έναντι αντιτίμου διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19.

 

Κατόπιν της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΙα/ΓΠ.οικ. 55570/12.9.21 (4207, Β΄), η οποία ισχύει από 13.9.2021, και σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2002/30.12.20 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίζεται ότι:

- οι υπηρεσίες που αφορούν τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID 19 με την μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη μέτρηση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) και πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες γιατρούς υπάγονται στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000).
- Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι και τις 31.12.2022

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 77