Εκτύπωση

Αθήνα 03/06/2021
Αρ. πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1046571


ΘΕΜΑ:
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφασης «Τακτοποίηση λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

 

Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., με την προσθήκη νέας λειτουργικότητας, στις ήδη υπάρχουσες της διαδικτυακής υπηρεσίας (webservice) «Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ως εξής:

Στοιχεία που στέλνονται στην ΑΑΔΕ:

 • ΑΦΜ

 • ΑΤΑΚ

 • ΕΤΟΣ

Στοιχεία που επιστρέφει η ΑΑΔΕ:

ΛΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ με τα στοιχεία:

 • ΑΤΑΚ

 • ΚΑΕΚ

 • ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 • ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 • ΟΙΚΟΠΕΔΟ-> ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 • ΟΙΚΟΠΕΔΟ-> ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 • ΟΙΚΟΠΕΔΟ->ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

ΛΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ με τα στοιχεία:

 • ΑΤΑΚ

 • ΚΑΕΚ

 • ΝΟΜΟΣ

 • ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 • ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΘΕΣΗ

 • Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΜΟΝΟΕΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΕΛΙΕΣ

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ / ΧΕΡΣΕΣ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ή ΛΑΤΟΜΙΚΗ

 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -> ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ή ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 • ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφαση.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 327