Εκτύπωση

Αθήνα 01/06/2021
Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1045398


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β΄ 5401) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίηση - καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 192