Εκτύπωση

Αθήνα 16/02/1999
Αρ. πρωτ.: 1016572/516/97/Α0014

ΠΟΛ. 1051


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Π.2869/2389/ΠΟΛ. 137/5.4.1987 Α.Υ.Ο. κατά την αγορά επενδυτικών αγαθών από συνεργεία επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ. πρωτ. Π.5749/3679/ΠΟΛ. 246/26.8.1987 Δ.Υ.Ο., στην έννοια των επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της Π.2869/1987 Α.Υ.Ο., που αφορά τη διαδικασία καταβολής του Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών, συμπεριλαμβάνονται τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
Επειδή οι εργασίες των συνεργείων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, αφενός προσιδιάζουν με αυτές των συνεργείων αυτοκινήτων και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν και οι δύο δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, αφετέρου και οι δύο τελούν κάτω από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, ενδείκνυται για λόγους χρηστής διοίκησης να έχουν ίδια φορολογική μεταχείριση.

Για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, στις διατάξεις της απόφασης Π. 2869/2389/ΠΟΛ. 137/4.5.87 υπάγονται και τα συνεργεία επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη ερμηνεία που έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο της.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1040