Εκτύπωση

Αθήνα 05/06/2015
Αρ. πρωτ.: 5012372


ΘΕΜΑ:
Ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας κατά των επιδοτήσεων και κατά των δασμών αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (πχ κυψελών) προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν είτε όχι και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013134 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

ΠΡΟΪΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Φωτοβολταϊκές συστοιχίες κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (πχ κυψελών)

Ex 8501 3100
Ex 8501 3200
Ex 8501 3300
Ex 8501 3400
Ex 8501 6120
Ex 8501 6180
Ex 8501 6200
Ex 8501 6300
Ex 8501 6400
Ex 8541 4090

Προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν είτε όχι

29.5.2015
(L132/29.5.2015
Έναρξη έρευνας Πιθανής καταστρατήγησης των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και κατά του αντιντάμπινγκ)
Οι τελωνειακές αρχές καλούνται να προβούν σε καταγραφή των εν λόγω προϊόντων.
Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω κανονισμού

Α. Με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2015/832 και 2015/833 της Επιτροπής, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 132/29.05.2015), η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη - Μέλη για, την έναρξη έρευνας για την πιθανή καταστρατήγηση του δασμού κατά των επιδοτήσεων και του δασμού αντιντάμπινγκ για το ακόλουθο προϊόν, με καταγραφή των εισαγωγών.
Β. Σας υπενθυμίζουμε ότι:

• σύμφωνα με το άρθρο 10, παραγρ. 14 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 597/09 του Συμβουλίου, η διεξαγωγή έρευνας αντεπιδότησης, δεν εμποδίζει τις διαδικασίες τελωνισμού,
• σύμφωνα με το άρθρο 11, παραγρ. 9 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 597/09 του Συμβουλίου, η έρευνα αντεπιδότησης περατώνεται εντός 13 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας,
• σύμφωνα με το άρθρο 12, παραγρ. 1 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 597/09 του Συμβουλίου, η επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο 60 ημερών και μετά την παρέλευση 9 μηνών, από την έναρξη της διαδικασίας.
• σύμφωνα με το άρθρο 5, παραγρ. 12 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1225/09 του Συμβουλίου, η διεξαγωγή έρευνας αντιντάμπινγκ, δεν εμποδίζει τις διαδικασίες τελωνισμού,
• σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 9 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1225/09 του Συμβουλίου, η έρευνα αντιντάμπινγκ περατώνεται εντός 15 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας,
• σύμφωνα με το άρθρο 7, παραγρ. 1 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1225/09 του Συμβουλίου, η επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο 60 ημερών και μετά την παρέλευση 9 μηνών, από την έναρξη της διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και
2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με το αποστελλόμενο φύλλο, το φύλλο 5 στον πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 2709