Εκτύπωση

Αθήνα 16/05/2006
Αρ. Πρωτ.:  1048350/1461/06

ΠΟΛ. 1078
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Ν. 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004) Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές.

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ.Πρωτ. 1061888/1463/05/ΔΟΣ ΠΟΛ. 1092 από 23 Ιουνίου 2005 , σας ενημερώνουμε ότι οι φορολογικές αρχές της Τουρκίας προχώρησαν σε αλλαγή του τίτλου της Υπηρεσίας που εκδίδει τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας. Έτσι αντί για “Directorate General of Revenues” θα αναγράφεται “The Presidency of Revenue Administration, Ministry of Finance”.
Δικαίωμα υπογραφής των εν λόγω πιστοποιητικών έχουν τα ακόλουθα άτομα:

- Mr. Osmam ARIOGLU
President of the Revenue Administration
- Mr. Bulent TAS
Deputy President of Revenue Administration
- Mr. Kemal UZUN
Head of Department
- Mr. Fazil CIFTCI
Head of Group

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας της Τουρκίας θα πρέπει να γίνονται δεκτά ανεξάρτητα με το εάν φέρουν σφραγίδα του Υπουργείου Οικονομικών της Τουρκίας ή όχι. Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας υπόδειγμα του νέου πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5176