Εκτύπωση

Αθήνα 19/04/2006
Αρ. Πρωτ.:  1039243/318/0015

ΠΟΛ. 1059
 

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ. 1039/9-3-2006 (ΦΕΚ 311 Β΄/15-3-2006) Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών – Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Η καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ ΠΟΛ. 1039/9-3-2006 (ΦΕΚ 311 Β΄/15-3-2006) με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/5/2006 και αφορούν «οικοδομή» για την οποία προέκυψε υποχρέωση υποβολής δήλωσης υποκαταστήματος έως 30/6/2006, παρατείνεται μέχρι 15/7/2006.
2.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4642