Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 25/09/2012
Αρ. πρωτ.: 5036588


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.


ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/21-09-2012 Κ.Υ.Α.

Κοινοποιούμε την ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4, του άρθρου 22, του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α΄), αναφορικά με τον καθορισμό για το έτος 2012, των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ., της διαδικασίας επιστροφής και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄, της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 , που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Η ως άνω ΚΥΑ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 21/9/2012 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 2573/B΄, η δε ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3493