Εκτύπωση

Αθήνα 14/01/2020
ΥΠΕΡΓ: 57525/5001


ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν το έτος 2020.

 

Σχετ. Έγγραφο με αρ. ηρ. Σ61/8/147359/6-12-2019 του ΕΦΚΑ.

Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τους Σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή για τις περιπτώσεις αποχώρησης στο έτος 2020, για περιόδους απασχόλησης από 1970 έως και 2019 με τον παρακάτω πίνακα:
 

Έτος

Μεταβολή % του μέσου ετήσιου γενικού ΔτΚ της ΕΛ.ΣΤΑΤ (σε σχέση με τον προϋγούμενο χρόνο)

Συνολική αναπροσαρμογή (με τον ΔτΚ) από το έτος αναφοράς μέχρι το προηγούμενο του έτους εξόδου

Σωρευτικός ΔτΚ για αποχώρηση το έτος 2020

1970

3,0

74,01735

74,01735

1971

3,0

71,86151

71,86151

1972

4,3

68,89886

68,89886

1973

15,5

59,65269

59,65269

1974

26,9

47,00764

47,00764

1975

13,4

41,45294

41,45294

1976

13,3

36,58689

36,58689

1977

12,2

32,60863

32,60863

1978

12,5

28,98545

28,98545

1979

19

24,35752

24,35752

1980

24,9

19,50162

19,50162

1981

24,5

15,66395

15,66395

1982

21,1

12,93472

12,93472

1983

20,2

10,76100

10,76100

1984

18,5

9,08101

9,08101

1985

19,3

7,61191

7,61191

1986

23

6,18855

6,18855

1987

16,4

5,31662

5,31662

1988

13,5

4,68425

4,68425

1989

13,7

4,11983

4,11983

1990

20,4

3,42179

3,42179 1

1991

19,5

2,86342

2,86342

1992

15,9

2,47060

2,47060

1993

14,4

2,15961

2,15961

1994

10,9

1,94735

1,94735

1995

8,9

1,78820

1,78820

1996

8,2

1,65268

1,65268

1997

5,5

1,56652

1,56652

1998

4,8

1,49477

1,49477

1999

2,6

1,45689

1,45689

2000

3,2

1,41172

1,41172

2001

3,4

1,36530

1,36530

2002

3,6

1,31786

1,31786

2003

3,5

1,27329

1,27329

2004

2,9

1,23741

1,23741

2005

3,5

1,19556

1,19556

2006

3,2

1,15849

1,15849

2007

2,9

1,12584

1,12584

2008

4,2

1,08046

1,08046

2009

1,2

1,06754

1,06754

2010

4,7

1,01949

1,01949

2011

3,3

0,98664

1,00000

2012

1,5

0,97204

1,00000

2013

-0,9

0,98108

1,00000

2014

-1,3

0,99413

1,00000

2015

-1,7

1,01169

1,01169

2016

-0,8

1,02011

1,02011

2017

1,1

1,00880

1,00880

2018

0,6

1,00253

1,00253

2019

0,3

1,00000

1,00000

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 20058