15 | 08 | 2018
Τίτλος : Επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΑΚΑΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, δεν υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων και εις βάρος των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ορόφων ή διαμερισμάτων της ιδίας οικοδομής (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 2130/1993Α24, ΑΚΑ1002, ΑKA1117, Ν 3741/1929Α1, Ν 3741/1929Α2, Ν 3741/1929Α3, Ν 3741/1929Α5, Ν 3741/1929Α13, ΥΑ 1067780/92/Γ0013/1994Α1, ΥΑ 1067780/92/Γ0013/1994Α2, ΥΑ 1067780/92/Γ0013/1994Α7, N 4067/2012A2
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16