feed-image Ροή Ειδήσεων
15 | 08 | 2018

Γνωμοδοτήσεις Ακίνητα

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΚΥΑ. 63577/2018. Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών. 19 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ. 1040/2018. Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων. 15 Μαρτίου 2018
ΝΣΚ. 229/2018. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ). Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Εργολαβική σύμβαση. Προσύμφωνο. Εκχώρηση (δικαστική). Κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου. 30 Μαρτίου 2018
ΥΠΕΣΩΤ. 29727/2017. Γνωστοποίηση της με αριθμό 135/2017 γνωμοδότησης του E΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.. 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΣΚ 135/2017. Επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής. 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΣΚ. 59/2017. Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών. 16 Νοεμβρίου 2017