Open menu
21 | 04 | 2021

Προς
Τον Διοικητή ΕΦΚΑ Κο Χάλαρη Χρήστο

Κοινοποίηση: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Κο Βρούτση Ιωάννη

Θεσσαλονίκη 13/7/2020

Κύριε Διοικητά,

Όσον αφορά την εγκύκλιο ΕΦΚΑ 31/2020 για την μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:


Ο νόμος 4670/2020 στο άρθρο 48 προβλέπει την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, δηλαδή για εργασία 40 ωρών την εβδομάδα.

Στόχος του νομοθέτη κατά την γνώμη μας και όπως αυτός εκφράζεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου είναι να εξασφαλιστεί η «αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων - μισθωτών, που θα προκύψει από την ποσοστιαία μείωση των ασφαλίστρων στους συγκεκριμένους κλάδους, χωρίς κόστος για τους εργοδότες (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα ωφελούνται από τις προβλεπόμενες μειώσεις, καθώς γι' αυτούς μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος ανά απασχολούμενο, πράγμα που οδηγεί σε απελευθέρωση κεφαλαίου, διαθέσιμου να επανεπενδυθεί προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησής τους, αλλά και εν γένει της οικονομίας.

Περαιτέρω εκτιμάται ότι το μέτρο θα αποτελέσει αντικίνητρο για τον περιορισμό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς αφορά μόνο μισθωτούς- εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.»
Σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου που έχετε διατυπώσει στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ 31/2020 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 για την απεικόνιση στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών «Η πλήρης απασχόληση δηλώνεται στην Α.Π.Δ. με την ταυτόχρονη επιλογή της ένδειξης ΝΑΙ στα πεδία 27 «ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ» και 28 «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ», και συμπλήρωση του πεδίου 37 «ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» με τιμή ≥ 25, ώστε, στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο «Κ.Π.Κ._ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (με τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1/6/2020)».
Αποτέλεσμα της παραπάνω ερμηνείας είναι να χάνουν το δικαίωμα μειωμένων εισφορών οι εργοδότες και εργαζόμενοι στις περιπτώσεις που:

• Ο μήνας έχει λιγότερες από 25 ασφαλιστικές ημέρες (αφού αναφέρετε ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των μειωμένων εισφορών είναι οι ημέρες ασφάλισης να έχουν τιμή ≥25). Να σημειώσουμε εδώ ότι μπορεί να υπάρξει μήνας και με 24 ασφαλιστικές ημέρες.
• Οι εργαζόμενοι που για διάφορους (προσωπικούς ή άλλους) λόγους θα απουσιάσουν από την εργασία τους με άδεια άνευ αποδοχών στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί η κανονική τους άδεια (όμως ο νομοθέτης δεν θέλει να λειτουργήσει τιμωρητικά αλλά να επιβραβεύσει και να υποστηρίξει την πλήρη εργασία σε σχέση με τις μορφές μειωμένης ή εκ περιτροπής εργασία).
• Σε περίπτωση πρόσληψης ή αποχώρησης εντός του μήνα που αφορά η ΑΠΔ.

Επιπλέον στην ίδια παράγραφο 3 της εγκυκλίου 31/2020 αναφέρετε ότι «επισημαίνεται η ανάγκη ενημέρωσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας των εργοδοτών της περιοχής τους, ώστε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση των πεδίων της Α.Π.Δ. 27 «ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ»: NAI/OXI και 28 «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ»: NAI/OXI - υποχρεωτικά πλέον πεδία στην υποβολή των Α.Π.Δ. - τα οποία περιγράφουν το καθεστώς απασχόλησης κάθε εργαζόμενου και καθορίζουν από 1/6/2020 το Κ.Π.Κ. που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλισή του, διότι, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ. θα διενεργούνται έλεγχοι, προκειμένου, εκτός των άλλων, να διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται ο ορθός Κ.Π.Κ.». Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα αναφερόμενα στην εγκύκλιο. Τι από τα δύο ισχύει. Θα θέλαμε να διευκρινιστεί.
Κύριε Διοικητά,
παρακαλούμε να επανεξετάσετε το ζήτημα και να εφαρμόσετε τις σχετικές διατάξεις στο πνεύμα του νόμου και να επιτραπεί η χρήση μειωμένων συντελεστών ασφάλισης και σε περιπτώσεις με ασφαλιστικές ημέρες λιγότερες από 25.
Εννοείται ότι εάν διαπιστωθεί ότι υποκρύπτεται μορφή μειωμένης ή εκ περιτροπής εργασίας να εφαρμόζονται οι αυξημένοι συντελεστές και να καταλογίζονται τα αναλογούντα πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Θα θέλαμε επιπλέον να διευκρινιστούν τα παρακάτω:

Πως αντιμετωπίζουμε και ποιους συντελεστές χρησιμοποιούμε στις περιπτώσεις:

• Ένταξης του προσωπικού στο σύστημα ασφαλούς λειτουργίας κατά τον μήνα Ιούνιο 2020
• Ένταξης του προσωπικού στον μηχανισμό Συν-εργασία από 15/6/2020 και μετά και για όσο χρονικό διάστημα συνεχιστεί

Θα εφαρμοσθούν σε αυτές τι περιπτώσεις οι μειωμένοι συντελεστές ή θα θεωρηθεί ότι έχουμε μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση;
Περιμένουμε την διόρθωση της εγκυκλίου 31/2020 στο πνεύμα του νομοθέτη καθώς και τις επιπλέον διευκρινίσεις που χρειάζονται το συντομότερο αφού σε λίγες ημέρες θα πρέπει να υποβάλουμε την ΑΠΔ μηνός Ιουνίου.
 Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm