Εκτύπωση

Προς Διοίκηση ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) ΓΙΑ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,
Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς πως η υπηρεσίας σας χρεώνει ως μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές τις εισφορές της περιόδου αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που πλήττονται και εντάχθηκαν στα μέτρα με την υπουργική απόφαση Α.1075/2020 του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε επικοινωνία που είχαμε με κάποια τοπικά υποκαταστήματα της υπηρεσίας σας στην Θεσσαλονίκη, 25ης Μαρτίου και Νεάπολης επικαλούμενοι την απόφαση 18045/28-05-2020 του Υπουργείου Εργασίας, η οποία τροποποιεί την 16484/07-05-2020, η οποία αναφέρεται στην παράταση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και εσωτερική οδηγία της υπηρεσίας σας ότι όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ΚΑΔ που να αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση, θα πρέπει να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Κάτι που γίνεται ενάντια στην απόφαση 12998/29-03-2020 κεφάλαιο Α2 άρθρο 1 παρ. 1 ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται ορίζονται από το υπουργείο οικονομικών.
Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πως όσες επιχειρήσεις έχουν θέσει νόμιμα σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους δεν θα πρέπει να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο της αναστολής οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σας καλούμε να δώσετε έγκαιρα τις κατάλληλες οδηγίες στα υποκαταστήματα για να μην δημιουργούνται προβλήματα στις επιχειρήσεις και τους Λογιστές - Φοροτεχνικούς.

 

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γονική Κατηγορία: Γενικού Ενδιαφέροντος και Σωματείων
Κατηγορία: Ειδήσεις από τον χώρο της ΠΟΦΕΕ
Εμφανίσεις: 537