Εκτύπωση

Αθήνα 04/10/2005
Αρ. Πρωτ.: 2682/20
 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Στις αρμοδιότητες της νεοσυσταθείσας βάσει του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) εντάσσεται η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνονται μεταξύ των προστατευόμενων δικαιωμάτων.
Η προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθ΄ όσον τα προϊόντα κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας διακινούνται συνήθως χωρίς φορολογικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό :

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: ΥΠΕΕ - ΣΔΟΕ
Εμφανίσεις: 5330