Εκτύπωση

Αθήνα, 20/02/2008
Αρ. πρωτ.: 2188

 

Θέμα: Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων.

 

Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ.2160/19-2-08 εγγράφου μας για το αναφερόμενο θέμα και κατόπιν του με αρ.πρ.1020757/121/0015/20-2-08 τηλεγραφήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας - Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, με βάση το οποίο, λόγω των πρόσφατων καιρικών συνθηκών, μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2008 δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη καταγραφή της απογραφής στο οικείο βιβλίο, το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο μας, κατά το οποίο θα διενεργήσετε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους για τη διαπίστωση καταχώρησης της ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών, μετατίθεται σε 3/3/08 έως και 11/3/2008.

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: ΥΠΕΕ - ΣΔΟΕ
Εμφανίσεις: 5317