Εκτύπωση

ΝΟΜΟΣ 3943/11

(ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011)

 

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Εμφανίσεις: 14896