Εκτύπωση

NOMOΣ 4807/2021

ΦΕΚ Α 96 / 11.06.2021

 

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

 

Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Εμφανίσεις: 315