Εκτύπωση

NOMOΣ 4798/2021

ΦΕΚ Α 68 / 24.04.2021

 

Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Εμφανίσεις: 85