Εκτύπωση

ΝΟΜΟΣ 4077/2012

(ΦΕΚ Α' 168/31.8.2012)

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4055/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Γονική Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ. 2012
Εμφανίσεις: 3511