Εκτύπωση

Αθήνα 30/12/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2211

ΘΕΜΑ: α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α΄, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν. 4764/2020 (Α΄ 256/23.12.2020)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους - ενημερωμένου έως 31.12.2020.

 

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 155