Εκτύπωση

Αθήνα 23/05/2005
Αρ. Πρωτ.: 1051402/1782/ΔΕ-Α΄
ΠΟΛ. 1081

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:...

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Οι επαληθεύσεις που ορίζονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5 και α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 της ενότητας Α΄ του άρθρου 2 της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 διενεργούνται για διάστημα οπωσδήποτε είκοσι (20) ημερών αν πρόκειται για μη τηρούντες βιβλία ή για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και για διάστημα οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ημερών αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί των οριζόμενων από τις παραπάνω διατάξεις διαστημάτων.
2. Οι επαληθεύσεις που ορίζονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ της παραγράφου 5 και δ΄ της παραγράφου 6 της ενότητας Α΄ του άρθρου 2 της απόφασης
1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 διενεργούνται για διάστημα οπωσδήποτε ενός (1) μηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και πέραν αυτού κατά την κρίση του ελέγχου, αντί του οριζόμενου από τις διατάξεις αυτές διαστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5696