Εκτύπωση

Αθήνα 14/12/2005
Αρ. Πρωτ.:  1118984/1710/0015

ΠΟΛ. 1154
 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση άδειας καταλληλότητας μοντέλων Φ.Η.Μ.
 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1113856/1662/0015/ΠΟΛ. 1144/29-11-2005 – ΦΕΚ 1752 Β΄/14.12.2005 «Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές Φ.Π.Α. – Διαδικασίες προσαρμογής» και την υπ΄ αριθμ. 15Α/3/19.10.2005 απόφαση, της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, ανακαλείται η άδεια καταλληλότητας και στο εξής απαγορεύεται η παραγωγή, η εισαγωγή, η σφράγιση – θεώρηση καθώς και η πώληση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή η χρηματοδοτική μίσθωση των αναφερόμενων στον πίνακα που ακολουθεί μοντέλων Φ.Η.Μ., από μεταπωλητές, επιτηδευματίες ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 

Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1

SHARP ER-A435G

ELEPHANT A.E.

15ME 72/5-7-94

2

MCR ER-1000

ELEPHANT A.E.

15ΝΓ 97/18-7-95

3

PRIMA 50

M.R.S. ELECTRONICS Ε.Π.Ε.

15ΓΝ 145/1-7-97

4

EUROPLUS CR 770

INTERSYS A.E.

15ΕΠ 95/11-7-95

5

HUGIN ITALIANA 2100G

INTERSYS A.E.

15EX 156/18-11-97

6

CP 216F-T

Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

15ΠΒ 98/19-9-95

7

SUPERSTAR 1

Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

15ΒΣ 122/24-7-05

8

SUPERSTAR 1

Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

15ΒΓ 184/16-11-99

9

SUPERSTAR 1

Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

15ΒΑ 183/16-11-99

10

STAR FISCAL SP300

INFOQUEST A.E.B.E

15ΦΚ 120/18-6-96

11

OMRON RS39TFR

INFOQUEST A.E.B.E.

15ΩΑ 236/4-9-2001

12

BMC TH-480

ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε.

15ΠΟ 121/18-6-96

13

TOWA ET 5616F

ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε.

15ΤΑ 123/7-8-96

14

BMC 3000

ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε.

15ΠΕ 158/23-12-97

15

JCM GOLD G-165 GK

ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε.

15ΠΧ 222/6-3-01

16

ASTERIAS F-1500

Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

15ΔΑ 126/8-10-96

17

ASTERIAS F-2500 T

Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

15ΔΤ 133/14-1-97

18

CR 701

INTRAKOM A.E.

15ΙΟ 130/18-12-96

19

OLYTAX ECR 2000

ΑΛΦΑ ΓΡΑΦΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

15ΓΗ 161/24-3-98

20

IBM 4614 SUREONE

IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

15ΙΖ 169/14-7-98

21

FUJTSU G-885

CASA CLIMA A.E.

15ΧΚ 211/14-11-00

22

FUJITSU G-880

CASA CLIMA A.E.

15ΒΦ 218/9-1-01

23

NCR 7453 POS

NCR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

15ΝΙ 192/22-2-00

24

NCR 7456

NCR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

15ΝΗ 249/22-7-02

25

CASIO FE-2000

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E.

15ΦΕ 70/17-5-1994

26

PROLINE 1000

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E.

15ΕΩ 107/20-2-1996

27

CASIO FE-800

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E.

15ΕΒ 135/4-2-1997

28

CASIO FE-300T

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E.

15ΕΘ 136/25-2-1997

29

CASIO FE-400T

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E.

15ΕΗ 138/21-4-1997

30

CASIO FE-500G

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E.

15ΕΝ 193/29-2-2000

31

TEC-96

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

15ΔΕ 117/21-5-1996

32

TEC MA-1030

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

15ΤΠ 131/18-12-1996

33

TEC MA-1035

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

15ΑΧ 165/16-6-1998

34

NATIONAL NK-500

TECHNORAN A.E.

15ΔΜ 155/18-11-1997

35

NATIONAL NK-200 GF

TECHNORAN A.E.

15ΝΤ 61/7-4-1993

36

ADMATE 555

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

15ΧΦ 128/15-10-1996

37

ADMATE 256

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

15ΦΔ 166/16-6-1998

38

ADMATE 257

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

15ΦΜ 203/12-9-2000

39

ADMATE 257E

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

15ΦΧ 204/12-9-2000

40

EURO FISCAL 2000

ALTEC A.B.E.E.

15ΑΘ 217/12-12-2000

41

DATAPROCESS DSA50

ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

15ΑΠ 67/26-4-1994

42

DATAPROCESS DSA100

ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

15ΠΑ 99/3-10-1995

43

SFERA ATENA PLUS

Σ. ΤΣΟΓΙΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

15ΜΓ 157 9-12-1997

44

PV-2000

ΜΙΚΡΕΛΕΚ Α.Ε.

15ΒΙ 185/7-12-1999

45

VV-2000

ΜΙΚΡΕΛΕΚ Α.Ε.

15ΒΘ 186/14-12-1999

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 6486