Εκτύπωση

Αθήνα 06/10/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1208

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)»

 

1. Το άρθρο 13 της ΠΟΛ 1003/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζεται η κατωτέρω:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ ́

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας: 106 72

Τηλέφωνα: (+30) 210-3644960 και 990

Fax: (+30) 210-3645413

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. »

2. Όπου στο σώμα της ΠΟΛ 1003/2010 A.Y.O. αναφέρεται η φράση «14η Διεύθυνση ΦΠΑ» ή «Διεύθυνση ΦΠΑ» αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας».

3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 της ΠΟΛ 1003/2010 Α.Υ.Ο., αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτονται ολικά ή μερικά οι αιτήσεις, κοινοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.»

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 της ΠΟΛ 1003/2010, αντικαθίσταται το έβδομο εδάφιο

«Η τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου, ως αφαιρετικό των εσόδων γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ)» με το εδάφιο:

«Η τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου, ως αφαιρετικό των εσόδων γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών στους αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (Α.Λ.Ε.).

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενημερώνει εγγράφως τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών για τα προς τακτοποίηση ποσά».

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 της ΠΟΛ 1003/2010, τα τελευταία εδάφια

«Ο τίτλος βεβαίωσης συντάσσεται από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ.

Αρμόδια Υπηρεσία για την είσπραξη των εν λόγω ποσών ορίζεται η Δ.Ο.Υ Α ́ Αθηνών» αντικαθίσταται με το εδάφιο:

«Αρμόδια Υπηρεσία για την βεβαίωση και την είσπραξη των εν λόγω ποσών ορίζεται η Δ.Ο.Υ Α ́ Αθηνών».

6. Όπου στο σώμα της ΠΟΛ 1003/2010 A.Y.O. αναφέρεται η φράση «24η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

7. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 της ΠΟΛ 1003/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για αιτήσεις επιστροφής από υποκείμενο στον φόρο με εγκατάσταση σε έδαφος εκτός της Ε.Ε. (Τρίτη χώρα).

Προϋπόθεση για την επιστροφή του φόρου είναι η χορήγηση ανάλογων πλεονεκτημάτων στον Φ.Π.Α. από τις τρίτες χώρες σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Η υποβολή της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε., γίνεται χειρόγραφα.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης ορίζεται στην ΠΟΛ 1230/14.12.2018 (Έντυπο 015 - Φ.Π.Α.)».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου που έχουν πραγματοποιηθεί από την 2α Ιανουαρίου του έτους 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, αρμόδια ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 88