Εκτύπωση

Αθήνα 12/02/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1049

ΘΕΜΑ:
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Παρατείνεται έως και την 30η Απριλίου του 2019 η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1203/2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2019)
Εμφανίσεις: 395