Εκτύπωση

Αθήνα 20/12/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1231

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν. 4174/2013, Μέρος Α΄, (Α΄ 170) - επικαιροποιημένου έως τον Ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018).

 

Σας κοινοποιούμε την διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄ 170), επικαιροποιημένου έως και τον Ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018).

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 367