24 | 10 | 2018

Αθήνα 27/10/2017
Αρ. πρωτ.: 1160832


ΘΕΜΑ:
Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών προς τους φορείς και τελωνειακούς υπαλλήλους για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.

 

ΣΧΕΤ: 1) Η υπ΄ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ2016/1-12-2016 Α.Υ.Ο. (Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX) 2) Η υπ΄ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ2017/1-03-2017 εγκύκλιος (Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ΄ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ2016/1-12-2016 Α.Υ.Ο.- Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX). 3) Η υπ΄ αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β΄ 1053187 ΕΞ2017/6-04-2017 εγκύκλιος (Συμπληρωματικές οδηγίες για την εξαγωγή εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από τους εξαγωγείς, για την εγγραφή τους στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, σε συνδυασμό και με την εφαρμογή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, σας κοινοποιούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD).
Το κείμενο περιέχει συστάσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τόσο τα καθήκοντα των τελωνειακών αρχών που καλούνται να εγγράψουν εξαγωγείς και να διασφαλίσουν την παρακολούθηση των εγγραφών, όσο και τα καθήκοντα των εξαγωγέων που συντάσσουν βεβαιώσεις καταγωγής.
Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, δεν θα χρησιμοποιούνται τα παραρτήματα του εν λόγω εγγράφου, αλλά τα υποδείγματα των αιτήσεων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ICISnet, στην ακόλουθη διαδρομή :

Αρχική σελίδα -> Οικονομικοί Φορείς -> Προτιμησιακά Καθεστώτα -> Προτιμησιακά Καθεστώτα - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων - REX (Registered Exporters).

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με το Βιετνάμ που αναφέρεται στο εν λόγω κείμενο καθώς και στο Παράρτημα 6 αυτού, είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.
Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται για τη ενημέρωση των μελών τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16