24 | 10 | 2018

Αθήνα 19/10/2017
Αρ. πρωτ.: 0016541


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. ΔΚΠ Γ0019782 ΕΞ2016/5-12-2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

 

Την τροποποίηση της παραγράφου 2. Α. εδάφιο δ) της αριθ. ΔΚΠ Γ0019782 ΕΞ2016/5-12-2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, ως εξής:
Βεβαίωση εγγραφής στο Δικηγορικό ή Συμβολαιογραφικό Σύλλογο ή βεβαίωση κατοχής άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16