15 | 11 | 2019

Αθήνα 04/04/2017
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1053


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1130/2016.

 

Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων για την διαδικασία εφαρμογής της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1130/2016 με την οποία κοινοποιήθηκε η με αριθ. 148/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για την χορήγηση των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), σε αεροσκάφη που εκμεταλλεύονται αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν αυτά για την πραγματοποίηση πτήσεων στο εσωτερικό της χώρας, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου:

1. Για τις πράξεις που έχουν τιμολογηθεί με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1158/2014 καθώς και τα αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5017375 ΕΞ 2015/21.8.2015 και Δ14Α 1102388 ΕΞ 2015/22.7.2015 έγγραφα, είναι δυνατή η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 4308/24-11-14 (ΦΕΚ 251 Α΄) περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1003/31-12-14 και την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1052/4.4.2015, εάν υπήρχαν κατά το χρόνο τιμολόγησης αυτών των πράξεων οι προϋποθέσεις που αναλύθηκαν με την ΠΟΛ. 1130/2016 .
2. Ως γενεσιουργός αιτία για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης Φ.Π.Α., νοείται η βεβαίωση χορήγησης απαλλαγής από την αρμόδια φορολογική αρχή - Δ.Ο.Υ, η οποία κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω εκδίδεται κατά τον χρόνο υποβολής των προβλεπόμενων από την ΠΟΛ. 1130/2016 δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και η ισχύς της ανατρέχει στον χρόνο τιμολόγησης των πράξεων αυτών. Η βεβαίωση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1130/2016. Τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται εμπρόθεσμα έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που φέρει η ανωτέρω βεβαίωση.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm