Εκτύπωση

Αθήνα 29/04/2015
Αρ. πρωτ.: 5009385


ΘΕΜΑ:
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης.

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. πρωτ. Δ941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών).
2. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5039656 ΕΞ2013/11.11.2013 ΔΥΟ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της περιφερειακής σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ της ΕΕ, της Αλβανίας, της Αλγερίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Αιγύπτου, των Νήσων Φερόε, της Ισλανδίας, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Κοσσυφοπεδίου, του Λιβάνου, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, του Μαρόκου, της Νορβηγίας, της Σερβίας, της Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), της Συρίας, της Τυνησίας, της Τουρκίας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας).
3. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5009828 ΕΞ2014/24.04.2014 ΔΥΟ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της περιφερειακής σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ της ΕΕ, της Αλβανίας, της Αλγερίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Αιγύπτου, των Νήσων Φερόε, της Ισλανδίας, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Κοσσυφοπεδίου, του Λιβάνου, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, του Μαρόκου, της Νορβηγίας, της Σερβίας, της Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), της Συρίας, της Τυνησίας, της Τουρκίας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη Ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2015/C22/03, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο τεύχος C 22/23.01.2015. Η παρούσα Ανακοίνωση αντικαθιστά την Ανακοίνωση 2014/C111/05, (C 111/12.4.2014, σ.7), η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ΄αριθ. (3) σχετική ΔΥΟ.
Ειδικότερα επί της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα : Οι ημερομηνίες στον Πίνακα 1 αφορούν:

α) Στην ημερομηνία εφαρμογής της διαγώνιας σώρευσης, βάσει του άρθρου 3 του Προσαρτήματος Ι της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακους κανόνες καταγωγής (εφεξής «Σύμβαση»), όπου η σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών παραπέμπει στη Σύμβαση (Convention). Στις περιπτώσεις αυτές πριν από την ημερομηνία τίθεται η ένδειξη (C).
β) Στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής, που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στη σχετική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών στις λοιπές περιπτώσεις.

Οι ημερομηνίες στον Πίνακα 2 αναφέρονται στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στις Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ ΕΕ, Τουρκίας και των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΕΕ. Κάθε φορά που σε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των μερών του Πίνακα 2, γίνεται αναφορά στη Σύμβαση, προστίθεται η σχετική ημερομηνία στον Πίνακα 1 με την ένδειξη (C) πριν από αυτή.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2015)
Εμφανίσεις: 1945