26 | 09 | 2018

Αθήνα 18/03/2014
Αρ. πρωτ.: 1049261


ΘΕΜΑ: Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994.

 

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 το άρθρου 26 του Ν 4223/13 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο Ν. 2238/94 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.
Ως εκ τούτου η διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων και τόκων δανείων που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 , έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16