22 | 08 | 2019

Αθήνα 30/04/2013
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1097

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις της ΠΟΛ. 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία έτους 2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εξαιρετικά και μόνον για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 και του άρθρου 26 του Ν.27/1975 (Α΄77), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4110/2013 (Α΄17), η υποβολή της δήλωσης του φόρου πλοίων με ξένη σημαία και η καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) του φόρου αυτού μπορεί να γίνει μέχρι και τις 31 Μαΐου του 2013.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16