Εκτύπωση

Αθήνα 15/12/2009

Αρ. πρωτ.: 2192/A0012

ΠΟΛ. 1153

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του ν. 3808/2009 και της 2/90703/0026/10-12-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας:

1. Το νόμο 3808/10-12-2009 (ΦΕΚ Α΄ 227) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» και

2. Την 2/90703/0026/10-12-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».

Θα ακολουθήσει σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος με οδηγίες για την σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους .

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2009)
Εμφανίσεις: 4183