Εκτύπωση

Αθήνα 11/02/2009
Αρ. Πρωτ.:  1017981
ΠΟΛ. 1012
      
ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που κατεστράφησαν κατά τα γεγονότα του μηνός Δεκεμβρίου 2008.

 

Αναφορικά με το θέμα και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τη δυνατότητα επιστροφής των τελών κυκλοφορίας έτους 2009 των οχημάτων που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς κατά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008 σας υπενθυμίζουμε ότι έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις ακόλουθες Εγκυκλίους:

α) Την αριθμ. 1021481/1561 π.ε/ Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ: 1081/04-03-2002 με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12-11-2001 (ΦΕΚ 1554 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής των ποσών που καταβάλλονται για την προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, χωρίς να οφείλονται.
β) Την αριθμ. 1058003 /787/Τ.&Ε.Φ./23-06-2003 με την οποία κοινοποιείται η αριθμ. 1047256/573/Τ.&Ε.Φ./20-05-2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 667 Β΄), με την οποία τροποποιείται η αριθμ. 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12-11-2001 Απόφαση.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις οι κάτοχοι των οχημάτων, τα οποία κατεστράφησαν ολοσχερώς από τα γεγονότα του μηνός Δεκεμβρίου 2008, δικαιούνται την επιστροφή των τελών κυκλοφορίας έτους 2009, αφού τα θέσουν πρώτα σε ακινησία, στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ., με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης (Αστυνομικής ή Πυροσβεστικής Αρχής).

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2009)
Εμφανίσεις: 4344