Εκτύπωση
Αθήνα 08/12/2008
 Αρ. Πρωτ.:  1121961/8644/ -0016
 
ΠΟΛ. 1161
 
    
 ΘΕΜΑ: ¶ρση κατάσχεσης επικαρπίας μετά τον θάνατο του επικαρπωτή.

 

Σας κοινοποιούμε τις 560/06 και 163/08 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίες έγιναν δεκτές από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να λάβετε γνώση και να ενεργείτε σύμφωνα με αυτές.
Με τις γνωμοδοτήσεις αυτές έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
Από το συνδυασμό των διατάξεων 1167 Α.Κ και 36§1 ΚΕΔΕ καθώς και των διατάξεων των άρθρων 88 παρ 1, 2 και 4 ν. 2362/1995 (περί Δημοσίου Λογιστικού), και 263, 265, 1273 και 1280 Α.Κ, προκύπτει ότι:
Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβήνεται αυτοδικαίως με το θάνατο του επικαρπωτή.
Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση από το Δημόσιο σε επικαρπία ακινήτου οφειλέτη, μετά το θάνατο αυτού, και εφόσον κατά τα ανωτέρω επέρχεται αυτοδικαίως απόσβεση αυτής, εκλείπει πλέον το αντικείμενο της επιβληθείσας κατάσχεσης.
Το Δημόσιο, στην προκειμένη περίπτωση, οφείλει, μετά το θάνατο του επικαρπωτή και κατόπιν αίτησης του έχοντος έννομο συμφέρον πρώην ψιλού κυρίου και νυν πλήρους κυρίου, να προβεί στην άρση της κατάσχεσης της αποσβεσθείσας επικαρπίας, με επιμέλεια του οργάνου που την επέβαλε, δηλαδή του Προϊστάμενου της αρμόδιας ΔΟΥ. Η κατά τα ανωτέρω άρση της κατάσχεσης της επικαρπίας δεν αναιρεί τη διακοπή της παραγραφής των χρεών για τα οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 4136