22 | 08 | 2019

Αθήνα 13/06/2008
Αρ. Πρωτ.: 1064740/3834/777/Α0014
ΠΟΛ. 1093

 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Παρατείνουμε μέχρι και 31.10.2008 τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17 του Ν. 3296/2004, οι οποίες λήγουν από 10.6.2008 μέχρι και 16.6.2008 για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.
2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογιών, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3296/2004, στις περιπτώσεις που κατά το άρθρο 15 του ίδιου νόμου προκύπτουν διαφορές ακαθάριστων εσόδων προς δήλωση.
3. Η παραπάνω απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16