Εκτύπωση

Αθήνα 22/03/2006
ΥΠΟΙΚ:  1029621/79/Τ.& Ε.Φ.
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

Κατόπιν του αριθ. 1451/14-2-2006 εγγράφου της Νομαρχίας Αθηνών - Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και λαμβάνοντας υπόψη: ...................κ.λ.π.

 

Εγκρίνουμε την μετάθεση κατά μία (1) ημέρα, μόνο της καταβολής των τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, πέραν της αναγραφομένης στην άδεια κυκλοφορίας, χωρίς την καταβολή του αυτοτελούς προστίμου λόγω εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος.

Διευκρινίζεται ότι εάν η επόμενη ημέρα είναι αργία αυτή θα μετατοπίζεται κατά την πρώτη εργάσιμη.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2006)
Εμφανίσεις: 4302