26 | 09 | 2018

Αθήνα 20/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  1018261/559/06/ΔΟΣ

ΠΟΛ. 1030
 

ΘΕΜΑ: Έναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Κουβέιτ, Κίνας, Λετονίας ,Μεξικού και αναθεώρηση της Σύμβασης με το Βέλγιο.

Σας γνωρίζουμε ότι από 1 Ιανουαρίου 2006 , τέθηκαν σε εφαρμογή οι Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος μεταξύ:

1. Ελλάδας & Κίνας Ν. 3331/2005 – Φ.Ε.Κ. 83 τ. Α/6.4.2005
2. Ελλάδας & Κουβέιτ Ν. 3330/2005 – Φ.Ε.Κ. 82 τ. Α/6.4.2005
3. Ελλάδας & Λετονίας Ν. 3318/2005 – Φ.Ε.Κ. 46 τ. Α/23.2.2005
4. Ελλάδα & Λιθουανίας Ν. 3356/2005 – Φ.Ε.Κ. 152 τ. Α/23.6.2005
5. Ελλάδας & Μεξικού Ν. 3406/2005 – Φ.Ε.Κ. 265 τ. Α/25.10.2005

Επίσης τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου με έναρξη εφαρμογής την 1 Ιανουαρίου 2005 όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 αυτής.
Ελλάδα & Βέλγιο Ν. 3407/2005 – Φ.Ε.Κ. 266 τ. Α/25.10.2005
Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

 


 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Έκδοση 17.2..2006

ΧΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ

Φ.Ε.Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αλβανία

Ν. 2755/99

252/1999

14.7.1995

1.1.2001

2. Αρμενία

Ν. 3014/02

103/2002

12.5.1999

1.1.2003

3. Αυστρία

Ν.Δ. 994/71

210/1971

22.9.1970

5.1.1972

4. Βέλγιο

Ν.Δ. 117/69

41/1969

  

5. Βέλγιο (αναθεώρηση)

Ν.3407/05

266/2005

25.5.2004

1.1.2006

6. Βουλγαρία

Ν. 2255/94

195/1994

15.2.1991

1.1.2002

7. Πρωτόκολλο

Ν. 2927/01

140/2001

  

8. Γαλλία

Ν.Δ. 4386/64

192/1964 & 73/1965

21.8.1963

31.1.1965

9. Γερμανία

Α.Ν. 52/67

134/1967

18.4.1966

1.1.1964

10. Γεωργία

Ν. 3045/02

198/2002

10.5.1999

1.1.2003

11. Δανία

Ν. 1986/91

189/1991

18.5.1989

1.1.1992

12. Ελβετία

Ν. 1502/84

192/1984

16.6.1983

1.1.1983

13. Ην. Βασίλειο

Ν.Δ. 2732/53

329/1953

25.6.1953

15.1.1954

14. Ην. Πολιτείες

Ν.Δ. 2548/53

231 & 333/1953

20.2.1950

30.12.1953

15. Ιταλία (αναθεώρηση)

Α.Ν. 23/67 Ν. 1927/91

109/1967 17/1991

3.9.1987

1.1.1984

16. Ινδία

Ν.Δ. 4580/66

235/1966

11.2.1965

1.1.1964

17. Ιρλανδία

Ν.3300/04

262/2004

24.11.2003

1.1.2005

18. Ισραήλ

Ν. 2572/98

12/1998

24.10.1995

1.1.1999

19. Ισπανία

Ν. 3015/02

104/2002

4.12.2000

1.1.2003

20. Κίνα

Ν.3331/05

83/2005

3.6.2002

1.1.2006

21. Κορέα

Ν. 2571/98

11/1998

20.3.1995

1.1.1999

22. Κουβέιτ

Ν.3330/05

82/2005

2.3.2003

1.1.2006

23. Κροατία

Ν. 2653/98

250/1998

18.10.1996

1.1.1999

24. Κύπρος

Α.Ν. 573/68

223/1968

30.3.1968

1.1.1967

25. Λετονία

Ν. 3318/05

46/2005

27.3.2002

1.1.2006

26. Λιθουανία

Ν. 3356/05

152/2005

15.5.2002

1.1.2006

27. Λουξεμβούργο

Ν. 2319/95

127/1995

22.11.1991

1.1.1999

28. Μεξικό

Ν. 3406/05

265/2005

13.4.2004

1.1.2006

29. Μολδαβία

Ν.3357/05

153/2005

29.3.2004

1.1.2006

30. Ν. Αφρική

Ν. 3085/02

319/2002

19.11.1998

1.1.2004

31. Νορβηγία

Ν. 1924/91

16/1991

27.4.1988

1.1.1992

32. Ολλανδία

Ν. 1455/84

89/1984

16.7.1981

1.1.1981

33. Ουγγαρία

Ν. 1496/84

178/1984

25.5.1983

1.1.1985

34. Ουκρανία

Ν. 3046/02

199/2002

6.11.2000

1.1.2004

35. Ουζμπεκιστάν

Ν. 2659/98

268/1998

1.4.1997

1.1.1999

36. Πολωνία

Ν. 1939/91

37/1991

20.11.1987

1.1.1991

37. Πορτογαλία

Ν. 3009/02

90/2002

2.12.1999

1.1.2003

38. Ρουμανία

Ν. 2279/95

9/1995

17.9.1991

1.1.1996

39. Σλοβακία

Ν. 1838/89

86/1989

23.10.1986

1.1.1990

40. Σλοβενία

Ν. 3084/02

318/2002

5.6.2001

1.1.2004

41. Σουηδία

Ν.Δ. 4300/63

73/1963

6.10.1961

1.1.1964

42. Τουρκία

Ν. 3228/04

32/2004

2.12.2003

1.1.2005

43. Τσεχία

Ν. 1838/89

86/1989

23.10.1986

1.1.1990

44. Φινλανδία

Ν. 1191/81

206/1981

20.1.1980

1.1.1982

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16