Εκτύπωση

Αθήνα, 28/03/2002

Αριθ. Πρωτ.: 1029272/567/A0012

ΠΟΛ.1112

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας επιχείρησης που μεταβιβάζεται λόγω συνταξιοδότησης

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους με την 94/2002 γνωμοδότηση διατύπωσε την άποψη ότι, η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, καταλαμβάνει κάθε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντα χωρίς άλλους περιορισμούς και προϋποθέσεις, εκτός της ύπαρξης της συγγενικής σχέσης και της συνταξιοδότησης του γονέα ή συζύγου μεταβιβάζοντος.
Η Γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, ισχύει από την ημερομηνία αποδοχής της από τον Υφυπουργό Οικονομικών, δηλαδή από 26 Μαρτίου 2002 και κοινοποιείται για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

 

Δείτε την Γνωμοδότηση 94/2002 του ΝΣΚ

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2002)
Εμφανίσεις: 5933