Εκτύπωση

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2003

Αρ. Πρωτ.:1114803/1372/0015

ΠΟΛ .: 1139

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της Α.Υ.Ο.Ο. 1023445/281/0015/ ΠΟΛ.1049/11-3-2003 σχετικά με τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

1. Παρέχεται στις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ η δυνατότητα τήρησης του βιβλίου αποθήκης, για. μία ακόμη χρήση, με τον τρόπο που όριζαν οι .Α.Υ.O.O. 1116682/1082/0015/ ΠΟΛ. 1311/20-12-2000 και 1087241/688/ΠΟΛ.1219/18-9-2001 και η παράγραφος 1 της A.Υ.O.O. 1023445/281/ ΠΟΛ 1049/11-3-2003 .

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2003)
Εμφανίσεις: 5198