Εκτύπωση

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2003

 

Αριθμ.Πρωτ.:1075292/4976/600/Β0014

 

ΠΟΛ.: 1101

 

 

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος απόδοσης των κατ΄ αποκοπή ποσών Φ.Π.Α. προηγουμένων ετών από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).  

 

Με την εγκύκλιο 1024083/5741/105/ΠΟΛ.1095/6.3.2000 δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απόδοσης των οφειλομένων κατ΄ αποκοπή ποσών Φ.Π.Α. προηγουμένων ετών από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι πολλοί εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ δεν έχουν καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, γίνεται δεκτό να ισχύσουν όσα προβλέπονται στην ανωτέρω εγκύκλιο για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. που θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2003 από τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2003)
Εμφανίσεις: 4749