Εκτύπωση

Αθήνα 12/08/04

ΠΟΛ.1089

 

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων

Έχοντας υπόψη:...

κλπ.
 

Αποφασίζουμε:


1. Η οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.3259/2004 προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, παρατείνεται μέχρι τις 25 Αυγούστου 2004.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2004)
Εμφανίσεις: 4712