Εκτύπωση

Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2004

Αρ.Πρωτ.1012873/570/90/0014

ΠΟΛ. 1017

 

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής Εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003 για όσους τήρησαν Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Η προθεσμία υποβολής. των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για τους υποκείμενους που η προθεσμία αυτή λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2004, ορίζεται η 15η Μαρτίου 2004.

2. Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και ολοκληρώνεται εντός 11 (έντεκα) εργασίμων ημερών, ως εξής:

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ

Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΦΜ

ΒIΒΛΙΑ

1

Την 15η Μαρτίου 2004

2

Την 16η Μαρτίου 2004

3

Την 17η Μαρτίου 2004

4

Την 18η Μαρτίου 2004

5

Την 19η Μαρτίου 2004

6

Την 22η Μαρτίου 2004

7

Την 23η Μαρτίου 2004

8

Την 24η Μαρτίου 2004

9

Την 26η Μαρτίου 2004

10-50

Την 29η Μαρτίου 2004

60-00

Την 30η Μαρτίου 2004

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2004)
Εμφανίσεις: 4930