Open menu
20 | 08 | 2022
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ερμηνευτική εγκύκλιο σχετική με τους πόρους και τους δικαιούχους του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ, υπέρ των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων, εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Ειδικός Λογαριασμός, που συστάθηκε στον ΟΑΕΔ με τις διατάξεις το νόμου «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», έχει οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένους άμεσα ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, ότι δεν θεωρούνται αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, όσοι έχουν διακόψει το επάγγελμά τους και «παλαιοί» ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που παράλληλα είναι ασφαλισμένοι άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.

Αναφέρεται επίσης ότι:

Ως πόρος του Λογαριασμού αυτού θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ, την οποία θα καταβάλλουν οι παραπάνω δικαιούχοι του βοηθήματος. Η εισφορά αυτή συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται μαζί με τις άλλες εισφορές των Κλάδων Σύνταξης και Ασθένειας στον ΟΑΕΕ, και αποδίδεται στο ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της καταβολής της.

Ύστερα από τα παραπάνω και σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από τη Δ/νση Εσόδων του ΟΑΕΕ, σημειώνουμε τα εξής:

α) Όπως σε κάθε Οργανισμό, Κλάδο ή Λογαριασμό κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται οι πόροι τους με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, έτσι και για το Λογαριασμό αυτό θα εκδοθεί κανονισμός και προφανώς, πέραν της κύριας εισφοράς, θα προβλέπεται ότι τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής της, θα αποτελούν πόρους του Λογαριασμού.

Κατά συνέπεια, θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του ΟΑΕΕ περί καταβολής καθυστερούμενων εισφορών, η αναλογία δε, των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που αφορά στην κύρια εισφορά του Λογαριασμού, θα αποδίδεται στον ΟΑΕΔ υπέρ του Λογαριασμού αυτού.

β) Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δεν είναι αυτοτελώς απασχολούμενοι, δεδομένου ότι δεν ασκούν κανένα επάγγελμα, είχαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και υπήχθησαν σε αυτήν προκειμένου να συμπληρώσουν τις χρονικές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους ή για τη χορήγηση παροχών Κλάδου Υγείας.

Εξάλλου, δεν μπορεί να τύχουν παροχής του Λογαριασμού αυτού, αφού για να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ έχουν ήδη διακόψει το επάγγελμά τους. Κατά συνέπεια, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της κύριας εισφοράς του Λογαριασμού αυτού.

γ) Οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που παράλληλα είναι ασφαλισμένοι άλλου ασφαλιστικού οργανισμού λόγω παράλληλης απασχόλησης, τόσο για τον Κλάδο Σύνταξης όσο και για τον Κλάδο Ανεργίας, υποχρεούνται στην καταβολή της κύριας εισφοράς του νεοσύστατου Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, δεδομένου ότι ο σκοπός και οι παροχές των δύο Λογαριασμών Ανεργίας έχουν τη δική τους στόχευση. Ο μεν ένας καλύπτει τον μισθωτό από ενδεχόμενη λύση της εργασιακής του σχέσης με τον εργοδότη του, ο δε άλλος καλύπτει τον ελεύθερο επαγγελματία από ενδεχόμενη διακοπή του επαγγέλματός του για τουλάχιστον τρεις μήνες.

 

Authors: Express.gr (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm