17 | 08 | 2019

Αθήνα 08/04/2016
Αρ. πρωτ.:
7577


ΘΕΜΑ: Καθορισμός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

 

Άρθρο 1


Καθορίζουμε τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα, που υποχρεούνται να απασχολούν κατά μέσο όρο ετησίως οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, ως εξής:

i) Σε θέσεις τεχνικού προσωπικού, τουλάχιστον 160 εργαζόμενους.
ii) Σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, τουλάχιστον 120 εργαζόμενους.
iii) Σε θέσεις δημοσιογράφων, τουλάχιστον 120 εργαζόμενους.

 

 

Άρθρο 2


Με το Μητρώο Ειδικοτήτων που θα ιδρυθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4339/2015 καθορίζονται οι επιμέρους κατηγορίες ειδικοτήτων για το σύνολο του προσωπικού που απασχολούν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16