17 | 08 | 2019

Αθήνα 17/07/2015
Αρ. πρωτ.: Φ. 10034/οικ.32745/813

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4331/2015.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 68, τεύχος Α δημοσιεύτηκε ο νόμος 4331/2-7-2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),την απλοποίηση της λειτουργείας των Κέντρων πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις»
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου, επέρχονται τροποποιήσεις στην Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών».
Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του N.3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 10 του άρθρου 52 του N. 3518/2006 (Α΄ 272), προβλέπεται ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι (πολίτες τρίτης Χώρας) που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία ή σε εκμεταλλεύσεις της παρ. 1α του ανωτέρω άρθρου, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ από την είσοδό τους στη χώρα. Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία για την ασφάλισή τους ορίζεται η 5Η, εκτός αν ο εργοδότης επιλέξει ανώτερη.
Από τον ανωτέρω νόμο προβλέπεται ότι το σύνολο των εισφορών(εργοδοτική εισφορά, ασφαλιστική εισφορά, εισφορά ασθένειας και Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας) βαρύνουν τον εργοδότη.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται μόνο για το έτος 2015 ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των εισφορών των μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών η δεύτερη (2η) αντί της πέμπτης (5ης ) ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των εισφορών κλάδου υγείας, οι οποίες υπολογίζονται στην Πέμπτη (5η ) ασφαλιστική κατηγορία.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16