17 | 10 | 2018

Αθήνα 03/04/2015
Αρ. πρωτ.: Φ.80000/32

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του N . 4321/2015.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 32, τεύχος Α΄/21.3.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας». Με το άρθρο 34 του νόμου αυτού καταργείται από τότε που ίσχυσε η παρ. 4 του άρθρου 55 του N.4310/2014 , η οποία προέβλεπε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επί των μισθών υπερημερίας.
Κατόπιν τούτου, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω διερεύνησης των ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί με το Α.Π. Α20/251/3/20.1.2015 έγγραφό σας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16