Εκτύπωση

Αθήνα 10/10/2014
ΥΠΕΡΓ.:32089


ΘΕΜΑ:
Τροποποιήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 29502/85/01-9-2014 ΥΑ.


Στα πλαίσια της υλοποίησης των αλλαγών - βελτιώσεων που εισήχθησαν με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ 2390/Β708.09.2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στους όρους και τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), από την Τρίτη 30-09-2014 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Συμπεριλήφθηκε η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του νέου εντύπου Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
2. Αφαιρέθηκε η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του εντύπου Ε4 «Συμπληρωματικός νέας πρόσληψης»
3. Αφαιρέθηκε η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του εντύπου Ε4 «Τροποποιητικός ωραρίου»
4. Προστέθηκε στο πεδίο «Καταστάσεις Προσωπικού» η επιλογή «Εκτύπωση Συμπληρωματικού Πρόσληψης από Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης».

Συγκεκριμένα, τα προγενέστερα έντυπα Ε3 και Ε4 ενοποιήθηκαν στο νέο έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)» οπότε για τις νέες προσλήψεις οι επιχειρήσεις υποβάλλουν πλέον ηλεκτρονικά μόνο το εν λόγω ενιαίο έντυπο.
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου στο Σύστημα, ο εξωτερικός χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στο πεδίο «Καταστάσεις Προσωπικού» επιλέγοντας «Εκτύπωση Συμπληρωματικού Πρόσληψης από Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης». Συμπληρώνοντας στα «κριτήρια αναζήτησης αναγγελιών» την ημερομηνία υποβολής του ή των εντύπων Ε3 (σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από μία (1) προσλήψεις) και πατώντας «Αναζήτηση», θα εμφανιστούν στην οθόνη οι σχετικές καταχωρίσεις και πεδίο επιλογής «Εκτύπωση Συμπληρωματικού Πρόσληψης».
Ακολούθως, αφού εκτυπωθεί, ο Πίνακας θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2874/00.
Επισημαίνεται ότι:

Γονική Κατηγορία: Νομοθεσία - Εγκύκλιοι
Κατηγορία: Εγκύκλιοι για εργατικά θέματα
Εμφανίσεις: 2082